مجموعه آثار استاد علی اکبر خانجانی

انسان کافر چشم دیدن خدا را در سنگ و چوب و حیوانات دارد ولی در انسان ندارد

همه این کفرانها و انکارهای مالیخولیانی حقایقی عریان و عاقبت ابتلای به حماقت ها و جنونهانی حیرت آور و عذابهای ابدی حاصل انکار یک حق است
و آن حق انسان است و انکار انسانیت خویشتن!
انسان کافر چشم دیدن خدا را در سنگ و چوب و حیوانات دارد ولی در انسان ندارد
خاصه در خودش براستی که چقدر ناسپاس و ظالم و جاهل است این آدمی!
براستی که دشمن آشکار خویشتن است!
و اين ناباوری عدم است نسبت به وجود الهی که به او داده شده است بی مزد و منت.
اين همان کفر نسبت به رحمت مطلقه خدا و عشق او به انسان است که همان رحمت و محبت ناپذیری است بعنوان علت العلل کفر و بدبختی بشر!

منبع : کتاب مذهب اصالت عشق جلد شش اثر استاد علی اکبر خانجانی

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *