مجموعه آثار استاد علی اکبر خانجانی

راه و رسم برخورداری مرید از دمّ مسیحیائی و عرفانی پیر:

68-و نکته دیگر راه و رسم برخورداری مرید از دمّ مسیحیائی و عرفانی پیر  است

و آن دارای سه رکن اساسی است:

اطاعت بی چون و جرا

خدمت خالصانه به پیر

و مراقبه نفس.

اینها مجاری نزدیک شدن مرید به باطن پیر است

هر چند که حتّی ظاهر و هیکل پیر هم به خودی خود دارای کرامت و شفاعت و قدرت روحانی است که مرید از آنها در جریان نزدیک شدن به وجود پیر برخورداری شدیدتری می یابد…

منبع:کتاب شبی با خدا صفحه 36بند67 اثر استاد علی اکبر خانجانی

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *