مجموعه آثار استاد علی اکبر خانجانی

رزق اصلی و حقیقی ..

رزق اصلی و حقیقی هر انسانی که موجب حیات وی می شود ،از ذات تن وی تولید می شود و نه از بیرون.

آنکه گرسنگی را درک کرده است این راز حیرت آور خلقت را باور می کند که

روزی رسان خداست ،آنهم از درون انسان و نه برون…

منبع : برشی از کتاب ((درد خدا)) ،صفحه 28 ،اثر استاد علی اکبر خانجانی

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *