مجموعه آثار استاد علی اکبر خانجانی

روابط عاطفی انسانها بخصوص در قلمرو خانواده و زناشویی:

تألیف : استاد علی اکبرخانجانی 

خداشناسی اجتماعی:

این کتاب حاصل چند سال پژوهش تجربی و بالینی در ماهیت روابط عاطفی انسانها بخصوص در قلمرو خانواده و زناشویی است و نیز جمع بندی حاصل از صدها ساعت مباحثه تنگاتنگ زناشوئی و تربیتی در متن خانواده های مسئله دار بوده است که موفق به اصلاح و ارتقاء فرهنگ خانواده خود گشته اند.

این رساله را می توان زمینه ای تجربی از سیر و سلوک عرفانی در متن خانواده دانست،چرا که سالکان عرفانی در همان نخستین گامها با تمامیت خانواده و رابطه زناشوئی به بن بست و جدال میرسند و از همینجا به انحراف میروند زیرا از کشف و درک ماهیت آدم-حوائی روح خود درمانده می شوند.

این رساله نوری در خدمت عرفان خانواده و خانواده عرفانی است.

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *