مجموعه آثار استاد علی اکبر خانجانی

زیبائی و عشق

۸- زیبا بینی و زیبا دیده شدن حاصل “من” زدائی و دنیا زدائی از نفس است برای مرد و زن . و حفظ و تعالی این زیبائی حاصل معرفت بلاوقفه است درباره ماهیت این زیبائی و عشق حاصل از آن در رابطه.

در غیر اینصورت مرد خودش را ذاتاً عاشق می داند آنهم عشقی با منت و زن هم خودش را ذاتاً معشوق و زیبا می داند و لذا بر مرد منت می نهد و این منت که همان منیت است، این زیبا بینی و زیبا دیده شدن را تباه می کند و زشتی و انزجار رخ می نماید تا بواسطه معرفت این زیبائی و عشق و عزت از جانب خداوند و از آن او فهم و تصدیق نشود این رابطه محکوم به نابودی است. …

استاد علی اکبر خانجانی
فلسفه آدم و حوا (زن و مرد) ص ۴۴

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *