مجموعه آثار استاد علی اکبر خانجانی

سرفصل های اصلی و مهم قلمروهای شیطانپرستی آخرالزمان

سرفصل های اصلی و مهم قلمروهای شیطانپرستی آخرالزمان:

 • خداپرستی ذهنی فاقد پیر و امام حیّ
  -جادوپرستی و کرامات جوئی
  -عورت پرستی
  -تکنولوژی پرستی
  -ابتلای به شیطان آریل
  -عشقهای جنسی
  -لیبرال دموکراسی و انواع برابری های صوری و مادی و جنسی و فرهنگی
  -باور به مبانی پزشکی های مدرن بخصوص واکسن
  -ویروس و ژنتیک به عنوان علت اصلی امراض مسری و موروثی
  -ابتلای به بانک و بیمه ها
  -وابستگی به نظامهای طاغوتی از حیث معیشت و وکالت
  -ابتلای به انواع داروهای موسوم به اعصاب و روان و بخصوص داروهای روانگردان قانونی و قاچاقی
  -مکتب عرفانی غیر مشروع که موازین اخلاقی و حدود واجبات شرعی را آشکارا زیر پا می نهند، همچنین همه عرفانهای تناسخی
  -نژادپرستی و پرستش قدمت و مذاهب موروثی فاقد معرفت نفس
  -امرار معیشت از طریق قمار،شرط بندی های گوناگون،ربا و تورم مداری و رانت خواری همچون بازار بورس و شرکتهای هرمی و مشابه آن
  -ابتلای به سینما و تلویزیون و اینترنت و تلفن همراه و هر کسب و کاری که از این قلمرو باشد
  -تبدیل جنسی،هورمونی،ژنتیکی،سلولی و اتمی در عرصه پزشکی و موادغذائی و کالاهای مصرفی انسان و همچنین پیوند اعضاءبدن انسان
  -تجسس ،بدگمانی و تهمت پراکنی و انتشار دروغ ،بخصوص در میان اهل ایمان که امروزه قدرتمندترین ابزارش اینترنت و ماهواره ها و تلفن همراه هستند
  -هنرهائی که القاء کننده انواع جلوه گریها و تعلیم دهنده فسق و بی عصمتی هستند،مثل:موسیقی و سینما
  -جبر در عبادت و تحمیل عبادات و آداب مومنان به غیر مومنان
  -تبدیل عبادتها به تجارتها
  -تبدیل مساجد و معابد به کاخها
  -تبدیل حجاب به جلوه گری و فخر فروشی
  -تبدیل علوم دینی به علوم فنی و بغی
  -تبدیل دین و آئین به فرقه گرائی و ملیت پرستی و فخر نژادی و تاریخیگری
  -تبدیل توحید و وحدت وجود به برابری و همسانسازی و شبیه سازی!
  ….. برای رهائی از عداوت و شقاوت مطلقه و جهانی شیاطین جز رحمت و محبت مطلقه خداوند راهی نیست که از درب ولایت و رحمت جهانی محمد(ص)و آل محمد(ص)گشوده میشود:”آل عمران175-
  “فقط شیطان است که پیروانش را به وحشت میاندازد. ای مومنان از شیطان مترسید بلکه فقط از خدا بترسید”آل عمران175
  منبع:کتاب شیطان شناسی،صفحه77،اثر استاد علی اکبر خانجانی
  شدیداً توصیه می شود که این مجموعه آثار را بطور مکتوب مطالعه فرمائید.
  مطالعه پای میز رایانه، مطالعه در معیت شیطان است و چه بسا به فهم واژگونه معارف منجر می شود. علي اکبر خانجاني

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *