مجموعه آثار استاد علی اکبر خانجانی

سلطه گری

۹۱۳- میل به سلطه بر دیگران میل به مبدل کردن دیگران به ابزارهای بیجان و قابل مصرف است . یعنی میل به کشتن آنها . میل به بی هویت کردن آنها.

۹۱۴- همواره سلطه گر است که بی هویت شده و به مصرف می رسد. چه سلطه گران ظاهری و چه کسانی که در حدّ امکانات خود میل به سلطه بر دیگران را دارند. مثلاً میل سلطه بر زن و فرزند و زیر دستان وو …

۹۱۵- انسان سلطه گر همان انسان دروغگو و ریاکار و بدل کننده است. چون تا بدل نکند نمی تواند تصرف کند : بدل به خودش ، شبیه خودش . و این است که عملاً مجبور است خودش را شبیه به آنها نماید. می بینید که انسان بدل کار خودش مجبور به بدل می شود و آنقدر در بدلیت اصرار می ورزد تا بکلی اصل خود را فراموش می کند و واقعاً بدلی می شود یعنی گم و نابود می شود .

۹۱۶- میل به سلطه ، ریا و دروغ بهمراه دارد و ریا هم بدل شدن را به ارمغان می آورد. یعنی مبدل به ابزاری برای سلطه گران قدرتمند تر شدن. سلطه گر همان سلطه پذیر است. ستم نمی کنید مگر بخودتان» گزارشی از قرآن کریم.

از کتاب گزارش آخرین وضعیت بشری ص 139
تألیف استاد علی اکبر خانجانی

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *