مجموعه آثار استاد علی اکبر خانجانی

سنت پرستی ها و نژادپرستی

۱۰۰۲-«هر گاه که هدایتی بسوی مردم آمد چیزی آنان را از ایمان آوردن منع نکرد مگر سنت‌ها و آداب کهن…»کهف ۵۳-

و لذا نخستین تهمتی که به اهل هدایت زدند بدعت بود و «گفتند ما از سنت پدران خود پیروی می‌کنیم.»قرآن-
«اگر مشتاق دیدار پروردگارتان هستید پس اعمال خود را اصلاح کنید و کسی را در پرستش خداوند شریک مسازید.»کهف ۱۱-

یعنی تنها مانع ایمان و هدایت پس از نزول هر حقی همانا نژادپرستی است و بزرگترین شریکی هم که آدمی برای خدا قرار می‌دهد افراد خاندان هستند اعم از همسر و فرزند و والدین.

در قبال نزول روح و نشانه‌های قیامت و امر حق در این واقعه و شرایط ظهور موعود هم همان کفر و بهانه‌ها و شرک همیشگی به میدان می‌آید که شدیدترین این شرکها و سنت پرستی ها و نژادپرستی ها از نوع مذهبی است،

و از جانب سردمداران سنت‌ها و وارثان نژادی مذاهب که خود را از نسل انبیاء و امامان می‌دانند که خدا و رسول و دین و مقدسات را تبدیل به مایملک نژادی خود ساخته‌اند و لذا در میان این نوع مردم شاهد اشد واژگونی ارزشها هستیم و آشکارا ضد ارزش را می‌پرستند در عمل زندگیشان!

نبردهای خونین آخرالزمان بین فرقه‌های مذهبی و خاصه اسلامی تماماً نبرد بر سر تملک خدا و دین و ناجی موعود است.
منبع:کتاب قیامت نامه،استاد علی اکبر خانجانی

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *