مجموعه آثار استاد علی اکبر خانجانی

سه وجه دل :

۶۹- بهشت و دوزخ و برزخ، سه وجه دل است. و این بستگی دارد به آنکه با دل چه کرده ای و با اهل دل و با خدای دل.


منبع:کتاب حکمت نوری صفحه ۴۲ ، اثر استاد علی اکبر خانجانی

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *