مجموعه آثار استاد علی اکبر خانجانی

سوءظن و تهمت ناحق به پیامبران و امامان

749- در قلمرو معاصی و مظالم و گناهان بشری هولناکتر از تهمت ناحق نیست ،خاصّه به اولیای خدا!

و این تهمت یا حتی سوء ظن منشا اصلی رسوخ و احاطه شیطان بر انسان تهمت زن است.

پس بدان که پیامبر شناسی و امام شناسی و ولی شناسی چه کار کبیرو واجبی است که جز به واسطه عرفان نفس و حکمت الهی ممکن نیست و شناخت و قضاوت عامه مردمان درباره پیامبران و امامانشان مصداق سوءظن و تهمت ناحق است که علت اصلی شیطان زدگی بشر مدرن است در همه مذاهب !

منبع :از خود تا خودآ-خلاصه مجموعه آثار-مولف استاد علی اکبر خانجانی ص 98

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *