مجموعه آثار استاد علی اکبر خانجانی

شب زنده داری:

16-آنکه به هنگام خواب بیدار می ماند بر آستانه نجات قرار می گیرد و نجات را می یابد.

در عین حال این یک نعمت و توفیق عظیم خدادای است که البته به همه داده می شود ولی اندکند که قدر آن را دریافته و قبولش می کنند و در آن می مانند و فرار نمی کنند.

کسی که شب را به روز ترجیح می دهد عملا آخرت را بر دنیا و متافیزیک را بر فیزیک ترجیح داده است و این رجحانی عظیم و انتخابی کبیر است که در واقعیت زندگی رخ می دهد و لذا طرفدارانی بس اندک دارد.

از ص33،کتاب “فلسفه زمان”اثر استاد علی اکبر خانجانی

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *