مجموعه آثار استاد علی اکبر خانجانی

شرک به زبان ساده

۴۶۴- به زبان ساده هر که به دنبال رزق دنیوی خود می دود تا با حرص و شتاب به معیشت و ریاست و قدرت بیشتری برسد مشرک است زیرا برای رزق خدا شریک قائل شده است و به رزق الهی خود راضی نبوده است.

۴۶۵ – انواع زیاده خواهی مادی و عاطفی و اجتماعی و سیاسی و غیره زمینه های نفسانی شرک بشرند.

استاد علی اکبر خانجانی
توحید عملی ص ۴۲

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *