مجموعه آثار استاد علی اکبر خانجانی

شرک

اگر بگوییم که خداوند هست و سائر مخلوقاتش از جمله انسان هم جدای از او هست

در اینجا  آشکار دچار شرک وجودی شده ایم که اساس همه شرکهاست.

درحالیکه مخلوقات خدا شریک وجودش نیستند بلکه عین وجود اویند.

و این یعنی وحدت وجود که تنها راه نجات از شرک است.

این امر شامل حال صفات پروردگار نیز می باشد.

یعنی مخلوقات خدا و از جمله آدمی

در هیچ صفتی هر چند ناچیز

با خداوند شریک نیستند.

یعنی نمی توانیم بگوئیم که آدمی مهربان و دانا است ولی خداوند مهربانترین و داناترین است.

این عین شرک صفات است که در اکثر مذاهب حضور دارد…

منبع:کتاب چشم خدا،هستی شناسی شهودی،صفحه 12،اثر استاد علی اکبر خانجانی

توصیه می شود کتابها را بصورت مکتوب مطالعه نمایید

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *