مجموعه آثار استاد علی اکبر خانجانی

شفاعت ارحم الراحمین

… و آن شفاعت ارحم الراحمینی که در قرآن ذکرش رفته است

که هنوز محقق نشده بود ،همین است که به اندیشه و قلم و معرفت ما در آخرالزمان

از جانب حق نازل شده است:

همه شفاعت کردند ولی ارحم الراحمین باقیمانده است.قرآن-

پس آثار و معارف ما را آن ،ارحم الراحمین باقیمانده خداوند در قرآن بدانید که اینک نازل شده است.

مجموعه آثار و معارف و زندگانی ما در آخرالزمان هزاره سوم میلادی،

محل ظهور و شفاعت و رحمت و کرم و آفرینش ارحم الراحمینی خداوند است و حکمت ارحم الراحمینی!

که این حکمت در کتابهای مذهب اصالت عشق،خداشناسی امامیه،حدیث وجود و دیالکتیکِ دیالکتیک به تمام و کمال بروز کرده است که ظهور ارحم الراحمین است

پس با آن به جدال و انکار برنخیزید که با ابلیس محشور می شوید و شقاوت آخرالزمانی را بر خود واجب می سازید!

منبع:کتاب علم رحمت مطلقه،صفحه ۳۴،اثر استاد علی اکبر خانجانی

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *