مجموعه آثار استاد علی اکبر خانجانی

شناخت قدر رابطه..

انسان بایستی در قبال رزقی که می خورد ،کار و خدمت کند و یا لااقل قدر بشناسد و حرمت نهد.

انسان باید در قبال محبتی که می بیند ،سپاسگزار و قدرشناس باشد و

در قبال علم و معرفتی که کسب می کند ،خدمت کند.

انسانیت جز این ،عین توحش و شیطنت و شقاوت و پلیدی است.

امروزه تقارن دو واژة آزادی و دوستی چیزی جز تقدیس پلیدی و خیانت و توحش نیست.

ادای این توقعات که همان حقوق رابطه است به معنای شناخت قدر رابطه و قدر انسانیت است که به قدر وجود می انجامد و به انسان جاودانگی و عزّت می بخشد…

منبع:کتاب کندوکاوی در اصول جلد چهارم صفحه 90  اثر استاد علی اکبر خانجانی

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *