مجموعه آثار استاد علی اکبر خانجانی

شیطان آریل

112-عصر جدید از یک لحاظ عصر بازی است.

امروزه هر روز شاهد پیدایش یک بازی و سرگرمی جدیدی هستیم که

بخش عمده آنها در کامپیوتر و تلویزیون شکل می گیرد

و مردم را بخود مشغول می سازد و این دو دستگاه در هر خانه ای رسالت وارد کردن

نژاد پرستان و دهرزدگان به آتش دوزخ را دارا است.

دوزخی که در آخرالزمان آشکار شده است و مردمان به رهبری شیطان آریل(شیطان ارتباطات تکنولوژیکی و ماهواره ای)

دسته دسته وارد دوزخ می شوند.

منبع:قسمتی از کتاب در جستجوی معنا،صفحه 95اثر استادعلی اکبر خانجانی

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *