مجموعه آثار استاد علی اکبر خانجانی

عشق،عطش جستجو برای نیمه گمشده وجود

عشق،عطش جستجو برای نیمه گمشده وجود است.

زیرا انسان هم به لحاظ صفات و ماهیت نصفه ونیمه است وهم به لحاظ صورت و جمال.

و نیمه گمشده اش بر حسب ظاهر همان جنس مخالف است ولی افسوس که بدست نمی آید

وبلکه این رابطه فقط بر شدت این عطش و احساس گمشدگی می افزاید

تا آدمی بطور جدی تر به جستجوی نیمه گمشده اش برآید.

ولی این نیمه در برون از او نیست ،بلکه در درون اوست ،در دل اوست.

و آیا می دانید که او کیست؟

همان کسی است که عاشق است در دل تو.

و تو بجای روی نمودن به او و وصال با او به بازار می روی تا در بیرون برایش معشوقی بیابی.

در حالیکه او تو را صدا می زند و تو را می خواهد و عاشق خود توست و نه دیگران.

او خدای توست که بر صراط در انتظار وصال توست و تو او را به بیگانگان می دهی

و به دریوزه گی و پرستش اشقیاء می کشانی و لذا از تو انتقام می ستاند

و چه بسا درب دل را به روی تو می بندد و از تو قهر می کند و می رود.

و اینست که دلت سنگ و شقی می شود….

منبع :کتاب شطحیات،صفحه 6-اثر عارف واصل: استاد علی اکبر خانجانی

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *