مجموعه آثار استاد علی اکبر خانجانی

عشق؟

۱۶- عشق ، عطش جستجو برای نیمه گمشده وجود است. زیرا انسان هم به لحاظ صفات و ماهیت نصفه و نیمه است و هم به لحاظ صورت و جمال . و نیمه گمشده اش بر حسب ظاهر همان جنس مخالف است.

 ولی افسوس که بدست نمی آید و بلکه این رابطه فقط بر شدت این عطش و احساس گمشدگی می افزاید تا آدمی بطور جدی تر به جستجوی نیمه گمشده اش برآید .

 ولی این نیمه در برون از او نیست بلکه در درون اوست در دل اوست . و آیا می دانید که او کیست؟

از کتاب شطحیات صفحه 5 ،تألیف استاد علی اکبر خانجانی

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *