مجموعه آثار استاد علی اکبر خانجانی

عشق حقیقی

قیامت نامه اثر استاد علی اکبر خانجانی

۵۹۵- عشق حقیقی سراسر عدالت است و ایثار حقیقی پرسودترین تجارت است و لذا اهل عشق و ایثار حقیقی کمترین احساس منتی بر کسی ندارند که منت هم می کشند.

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *