مجموعه آثار استاد علی اکبر خانجانی

عشق و محبّت حقیقی اینست که

عشق و محبّت حقیقی اینست که

کسی یا چیزی را بی هیچ فایده ای دوست بداری.

چه چیزی در دیگری موجب می شود که

چنین عشقی نسبت به او پدید آید

بی هیچ فایده شخصی و مادی و غریزی و محسوسی

و بی هیچ توقعی و بی هیچ احساسی و میل مالکیتی !

منبع : کتاب مذهب اصالت عشق،جلد ا صفحه 9اثر استاد علی اکبر خانجانی

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *