مجموعه آثار استاد علی اکبر خانجانی

عصر جهانی عشق و جنون و جنایت

۹۰- و اما چرا عصر جدید عصر جهانی عشق بشر است و همه فریاد عشق می کشند؟
زیرا عصر آخرالزمان و قیامت پنجاه هزار ساله است که قلمرو ظهور خداست و نور حق بر زمین تابیدن گرفته است و همه جمالها را به این نور منور ساخته است و همه چشمها را به این نور بینا نموده است.

۹۱- و اما چرا عصر عشق، عصر جنگ و جنایت شده است؟
زیرا حقوق عشق یعنی عصمت رعایت نمی شود و عشق ها به سرعت به فسق می گرایند و از میان تهی می شوند . و بدنها عریان شده اند و این عریانی به عشق مجال بالندگی نمی دهد و قاتل عشق است.

و به این دلیل است که در عصر ظهور عشق، جهانی که باید عرصه صلح و وحدت جهانی باشد عرصه جنگ و جنون و جنایت جهانی شده است. این جزای خیانت به حق عشق است.

استاد علی اکبر خانجانی
پدیده شناسی هویت انسانی صفحه ۲۴

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *