مجموعه آثار استاد علی اکبر خانجانی

عوامل تنفیس و شرک و کفران در رابطه با امام:

  • عواملی که سالک و مرید را در رابطه با پیر و امامش دچار تنفیس و شرک و کفران میکنند،عبارتند از:
  • بی معرفتی
  • بی تقوائی
  • قیاس بین خود و امام
  • همذات پنداری با امام
  • استکبار و برتری جوئی نسبت به خلق
  • عداوت و انکار نسبت به سائر خواهران و برادران مومن
  • میل به سلطه عرفانی و جستجوی مرید برای خویشتن
  • اراده به جانشینی امام و پیر خود شدن!

که همه این عوامل در رابطه ای تنگاتنگ با یکدیگر قرار دارند که سالک را به دام ابلیس می اندازند و ساقط می کنند و گاه تا سر حد عداوت و قتال با امام به پیش می روند.

منبع:کتاب شیطان شناسی،صفحه 43،اثر استاد علی اکبر خانجانی

عواملی که سالک و مرید را در رابطه با پیر و امامش دچار تنفیس و شرک و کفران میکنند،عبارتند از:

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *