مجموعه آثار استاد علی اکبر خانجانی

غذای حرام،عاطفه حرام،نماز حرام و باورهای حرام


غذایی که احساس سیری و آرامش نمیدهد

نمازی که قوت قلب و اعتماد و قراری نمی بخشد

رابطه ای که دل را تلطیف و غنی و رئوف و عزیز نمی کند

بعمعنای قبض رزق است و حرام بودن آن.

غذای حرام،عاطفه حرام،نماز حرام و باورهای حرام و …

منبع:مبانی عرفان عملی،صفحه 27اثر استاد علی اکبر خانجانی

عنوان کتاب: مباني عرفان عملي 

Principles of practical theosophy

(مجموعه مقالات)

مؤلف: استاد علی اکبر خانجانی

تاریخ تألیف: بهمن 1392

تعداد صفحه:170

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *