مجموعه آثار استاد علی اکبر خانجانی

غرور،تکبّر،ابلیس

ابلیس، همان منیّت است

غرور ،همان خود-فریبی است

تکبّر:وجود خود را در شـأن خود ندانستن

دائره المعارف عرفانی،جلدسوم،صفحه 31،33،اثر استاد علی اکبر خانجانی

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *