مجموعه آثار استاد علی اکبر خانجانی

غرور مردانه

معرفی کتاب:

عنوان کتاب  :  فلسفۀ وجودی مرد

Philosophy of masculinity

 مؤلف : استاد علی اکبر خانجانی

 تاریخ تألیف : 1385

 تعداد صفحه : 55

فهرست کتاب :

فصل اوّل(معنای وجود)

فصل دوّم (بدن مرد)

فصل سوّم (صفات مردانه)

فصل چهارم (حقوق دینی مردان )

قسمتی از این کتاب در صفحه 38:

… به بیانی دگر”غرور”همان باورانیدن دروغی به خویشتن است.

بیان دیگرش این است که

انسان آنقدر امری را تکذیب می کند تا خودش هم باورش می شود.

پس غرور حاصل ابتلای به انکار واقعیّت است

و عینا به معنای دروغ گفتن به خویشتن است.

“فریب نمی دهید الا خودتان را”قرآن.

این همان واقعه مغرور شدن است.

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *