مجموعه آثار استاد علی اکبر خانجانی

فرق عشق و فسق

583-فرق عشق و فسق اینست

که عشق به هر چیزی ،موجب بی نیازی و عزت نفس است

در حالیکه فسق موجب اشد نیاز و دریوزگی و ذلت است.

زیرا امر دل که عشق است از ذات احدی و صمدی نشئت می گیرد و تماما ایثاری و کریمانه و صالحانه است

نه تصرّفی و تملکی و آدمخوارانه!

قسمتی از کتاب درجستجوی عقل ،صفحه 77ثر استاد علی اکبر خانجانی

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *