مجموعه آثار استاد علی اکبر خانجانی

قسمتی از کتاب اینست انسان:

  • گناه چیزی جز آرزوها و نیات پلید آگاهانه نیست و آنچه هم که همچون حالات و کردار و اعمال زجرآور از انسان سر می زند، عذاب آن می باشد.
  • فقط رنج است که فهم را تحریک می کند یعنی عطش بهشت.
  • عشق هنگامی به سراغ کسی می آید که درد فهمیدن بی تابش کرده باشد.
  • چرا باید کسی مرا دوست داشته باشد در حالی که من خودم را دوست ندارم و چرا باید کسی را دوست داشته بدارم در حالی که او مرا دوست ندارد. جواب به این دو سوال به مثابه جواب به کل انسانیت است.

منبع:کتاب اینست انسان صفحه 134 اثر استاد علی اکبر خانجانی

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *