مجموعه آثار استاد علی اکبر خانجانی

لواط گران

۴۲۹- «براستی که هر روز و شب بر قوم لوط (لواط گران) می گذرید پس چرا تعقل نمی کنید» صافات۱۳۷-۱۳۸ یعنی همه قصص قرأنی در هر زمان بر روی زمین مصادیق جاری دارد و اساطیر الاولین نیست. «براستی که دین هر آن واقع است» قرآن-

۴۳۰- همه نژادپرستان و پانین تنه پرستان دیر یا زود به لواط دچار می شوند نخست با زنانشان و سپس با مردان-

همچنین است همجنس گرائی زنان. و بلکه روابط جنسی با محارم از ویژگی نژادپرستان است که بهتر از خود قومی نمی شناسند. بنده این ادعاها را از روی تجربیات دوران طبابت و روان درمانی و مشاوره در امور زناشونی نقل می کنم و نه از روی تجزیه و تحلیل فلسفی و جامعه شناختی و غیره.

۴۳۱- اگر امروزه همجنس گرائی و انواع مفاسد و جنون جنسی و روابط با محارم در سراسر جهان غوغا می کند دال بر غوغا و قيامت نژادپرستی و پانین تنه پرستی است. ادعاهای خودمختاری اقوام بشری در عصر جدید که تحت عنوان انقلابات خودنمانی می کند نیز دلیل دیگری از این وضعیت جهانی است که می رود تا هر قومی بر روی زمین تبدیل به حکومتی شود. و این نیست الا حکومت پانین تنه در جهان بر بالا تنه. یعنی حکومت سکس بر دل و حکومت شکم بر ذهن. و تکنولوژی مدرن عرصه تحقق اجرانی این حاکمیت ابلیسی در جهان است. و اینست راز واژگونسالاری کافران «کافران سرنگونند» قرآن- زیرا پانین آنها بر بالایشان فرمان می راند!

منبع : کتاب مذهب اصالت عشق جلد 6،اثر استاد علی اکبر خانجانی

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *