مجموعه آثار استاد علی اکبر خانجانی

مراحل عشق:

همه مراحل عشق ،مدارج جلب نظر است یعنی اراده به محبوبیّت!

و این سه مرحله کلی دارد:

جلب نظر سایر آدمها

جلب نظر خدا

و نهایتا جلب نظر خود.

تا انسان از هر مرحله ای کاملاً مأیوس نشود وارد مرحله بعدی نمی شود.

مرحله اول همان دو جنبه اراده به قدرت است.

مرحله دوم اراده به دین و تقواست

و مرحله سوم خودشناسی می باشد:

در نزد مردم محبوب شدن

در نزد خدا محبوب شدن

و در نزد خود محبوب شدن.

ولی آن که در چشم خودش محبوب شد،هم در نزد خدا محبوب می شود و هم در دل مردمان…

منبع:کتاب چشم خدا،بند 215،اثر استاد علی اکبر خانجانی

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *