مجموعه آثار استاد علی اکبر خانجانی

مرض و مشکل و معما و مالیخولیا و بحران واحد جهانی:

948-امروزه دیگر امراض و مشکلات و بحران های گوناگون نداریم،بلکه یک مرض و مشکل و معما و مالیخولیا و بحران واحد جهانی بر همه آحاد و جوامع بشری حاکم است و آن سیطره شیطان تکنولوژی و منطق ریاضی است که عقل و هوش و حواس و اراده بشری را تسخیر و مسخ نموده است و حیات را به هزاران زهر و ویروس و اشعه مرگبار آلوده ساخته است و حتی هوائی سالم برای تنفس باقی نگذاشته است و نه آبی گوارا و بدون فساد و نه حیاط خلوتی برای حریم تنهائی روح که در آن حضور خناسان و شیاطین رادیوئی و ماهواره ای نباشد.

حال اگر کسی بر این باور باشد که می توان با نماز خواندن و تقوای فردی و عبادات و حجاب و شرعیات با این جهنم مبارزه کرد و از آن مصون ماند و در آن تباه نشد و این تکنولوژی را اسلامی کرد بایستی آدم دیوانه ای باشد و یا دجّالی ! و حتی کسانی هستند که اصل این علوم و فنون را اسلامی می دانند و فقط بعضی از کاربران و صاحبانش را کافر و ظالم می خوانند….

منبع:کتاب دیالکتیکِ دیالکتیک،صفحه 141،اثر استاد علی اکبر خانجانی

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *