مجموعه آثار استاد علی اکبر خانجانی

مشیت الهی

خلقت هر کسی که آن را سرنوشت نیز می نامند

در همه حال بدستِ خود انسان نوشته می شود

و خداوند عادلتر از آن است که سرنوشت آدمی را که

از روز ازل و قبل از اینکه آدمی بدنیا بیاید،بنویسد

و آنگاه بواسطه آنچه که خودش نوشته است،انسان را مؤاخذه نماید

همانطور که خداوند می فرماید که

آدمی را در حال خلقتش(سرنوشتش) بر خلقتِ او شاهد و ناظر گرفته است

و این آیه اختیار کامل انسان را در زندگیِ دنیا و آخرتش آشکار می سازد

و جبری که تحت عنوان “مشیّت الهی” در افکار عموم مذهبیّون

حاکم است اعتقادی کاملاً  ضدّ دینی و ضدّ خدایی است

و به همین دلیل ضدّ انسانی است و چنین مذهبی،

مذهب شیطان است و نه مذهب انبیاء.

منبع:کتاب خلقت دوباره،صفحه18،اثر استاد علی اکبر خانجانی

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *