مجموعه آثار استاد علی اکبر خانجانی

مصاحبه با استاد خانجانی

معرفی کتاب:

عنوان کتاب : مراد و مرید 

( مصاحبه با استاد خانجانی ) 

About Disciples

 مؤلف : استاد علی اکبر خانجانی

قسمتی از این کتاب در صفحه 15:

سئوال:بزرگترین مشکل مشترک همه مریدان در این راه چیست که موجب خروج نیمه را آنها از این مسیر می شود؟

جواب:همانطور که قبلا متذکر شدم ،نخستین مرحه از این راه ،همانا رهاسازی اراده مرید از اسارت جبرهای نژادی و اجتماعی و تاریخی و اقتصادی و ژنتیکی و فرهنگی است و رسیدن به اراده مجرد فردی خویشتن است که تا اینجای راه را اکثرا با اشتیاق طی می کنند که البته بقدرت سکران روحانی پیر انجامی می شود و برای مریدان زحمت چندانی ندارد ،کافیست که بخواهند.

ولی مرحله بعدی که وانهادن این اراده فردی به پیر است که سرآغاز مریدی بمعنای حقیقی کلمه است اکثرا می روند…..

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *