مجموعه آثار استاد علی اکبر خانجانی

مطالعه پای میز کامپیوتر یا تلفن همراه :

توجه! شدیداًتوصیه می شود که این مجموعه آثار را بطور مکتوب مطالعه فرمائید. مطالعه پای میز رایانه ، مطالعه در معیت شیطان است و چه بسا به فهم واژگونه معارف منجر می شود. بدانید بمیزانی که این معارف عقلاً فهم شده و قلباً تصدیق و باور می شوند مشکلات درونی و برونی بتدریج بطرزی معجزه وار حل و فصل می گردند و فرد بر زندگیش احاطه می یابد و از جبرهای زمانه رها می گردد. هنوز هم سرلوحه حکمت ما اینست: تصدیق کنید تا نجات یابید!

…پس توصیه می کنیم که یکبار دگر شیطان را لعنت کرده و با وضو و ذکر به مطالعه بپردازید آنهم نه پای میز کامپیوتر که بطور مکتوب!

مطالعه پای میز کامپیوتر یا تلفن همراه مطالعه در معیت شیطان است!

۱۴۰۶ نخستین شیطان در کنار مطالعه این معارف، اراده به بازار رفتن است به بهانه نجات دیگران!

دومین شیطان، احساس برتری در میان نژاد و لذا تلاش برای سلطنت بر خانواده است و به اسم مبارزه با نژاد پرستی، انتقام از فامیل است
و همسر و فرزند و والدین را به بندگی خود کشیدن و در غیر اینصورت همه را لعنت کردن!

۱۴۰۷- کسی که با مطالعه ای معارف و حکمت، با هیچی و پوچی و عدمیت خود روبرو نشود دچار واژگونی فهم گشته است که دال بر حضور شیطان است که چه بسا آنرا خدا می پندارد و این یکی از فراوانترین ویژگی مطالعه کنندگان این آثار یا هر اثر عرفانی است. …..

📚 قسمتی از راهنمای مطالعه آثار و کتاب “حدیث وجود” اثر استاد علی اکبر خانجانی🌺

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *