مجموعه آثار استاد علی اکبر خانجانی

معرفت بر نورانیت امام

ظهور نوری امام زمان – معرفت بر نورانیت امام

اگر نتوانیم ظهور نوری امام زمان را در جهان دریابیم و برای ظهورات برترش مهیا نشویم قافیه را باخته ایم!

ما اینک در عرصه ظهور امام زمان قرار داریم یعنی ظهور آغاز شده است !

پس بقول امام علی (ع) ، معرفت بر نورانیت امام را دریابیم و امام شناسی نوری را !

یعنی اینقدر مادی و تکنولوژیکی نباشیم و فقط جسمانیت امام را نطلبیم که از قاتلانش خواهیم بود!

عصر امامت جسمانی بسر آمده است حدود دوازده قرآن پیش از این !

بیائیم حقیقت غیبت را فهم کنیم که کل دین چیزی جز غیب شناسی نبوده است.

خاتمیت نبوی و غیبت ولوی یک بازی الهی نبوده است یک حقیقت آخرالزمانی است که محور هر حق شناسی دیگری می باشد بیائیم اینقدر ماتریالیست و پوزیتیویست و پراگماتیست و دهری نباشیم.

اینقدر قشری و جاهل نباشیم ! چگونه است که در هر امری مدرن شده ایم ولی امام شناسی ما هنوز اینقدر سنتی و عصر حجری است . مبادا همچون بنی اسرائیل مسیحیای خود را منکر و کافر شویم !

اینک در مرحله ظهور نورانیت امام قرار داریم پس آخرین مهلت برای کسب علم و معرفت بر نورانیت امام است که اگر آنرا از دست بدهیم در ظهور فردیت امام جز قهرش نمی یابیم چرا که این ظهور فردانیت و واحدیت حق است : و هو الواحد القهار ! قرآن

کسی که فجر ظهورش را در نیابد در ظهر ظهورش کور است . همانطور کسانی که علی مرتضی را قبل از حکومت فردیش نشناخته بودند در حکومتش کافر شدند زیرا جز قهرش را نمی دیدند.

پس اگر رحمت امام را میخواهیم بایستی نورانیتش را دریابیم وگرنه در حکومتش جز قهر عدلش نصیب ما نمی شود !

“او بر شما صلوه می کند تا شما را از ظلمات به قلمرو نور برد.” قرآن کریم

حدود چهارده قرن رسول خاتم و چهارده معصوم بر مردمان صلوه کرند تا آنان را به قلمرو نور آخرالزمانی امام مطلق و خلیفه مطلق خدا و حجت کامله اش وارد نمایند و نمودند و اینک بر ماست تا نورش را بشناسیم و در آن کافر و کور نگردیم زیرا این آن نوریست که ضیاء خورشید در مقابلش شمعی در حال افول است.

پس بیائیم تا شب پرست و ظلمت زده و عدمی نباشیم ! این نور ظهور کلمه الله است و بقیه الله و وجه الله !

“و تا حق ظاهر شد و امر خدا عیان گردید روی گردان شدند.” سوره توبه!

“پس آنانکه به او ایمان آورده و تعظیمش کردند و یاریش دادند و نورش را پیروی نمودند رستگارند.” سوره اعراف –

“می خواهند نور خدا را با دهانشان خاموش کنند ولی خدا کامل کننده این نور است و اوست که فرستاد رسولش را برای هدایت و دین حق تا او را بر همه ادیان غالب نماید هر چند که مشرکان و کافران را ناخوش آید.” سوره صف-

“پروردگارا نورمان را بر ما کامل فرما.” سوره تحریم-

از کتاب مبانی عرفان امامیه

PRINCIPLE OF ISLAMIC THEOSOPHY

صفحه : ۹۵

اثر استاد علی اکبر خانجانی

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *