مجموعه آثار استاد علی اکبر خانجانی

معرفت نفس

معرفت نفس

راه دیدار خدا معرفت نفس است و بس
باب علم اولياء معرفت نفس است وبس

در شگفتم از کسی گمگشته دارد درجهان
وادی گمگشته ها معرفت نفس است و بس

هر که خود را می شناسد هستی اش آئینه ایست
خانه آئينه ها معرفت نفس است وبس

گر تو اهل علمی ، علمت را به وحدت سازكن
وحدت اندیشه ها معرفت نفس است و بس

گر صراط المستقيم جوئی مجو در این و آن
مغز دین انبياء معرفت نفس است وبس

گر تو بیزاری از این حال پریشان وخراب
انشراح سينه ها معرفت نفس است و بس

گو به آن اهل تفکر ، فکر اندر ریشه کن
وصلگاه ریشه ها معرفت نفس است و بس

ای تو مشتاق خلوص و عدل وانصاف و صفا
قاتل ظلم و ريا معرفت نفس است وبس

سالک اندر خانقاه مکرش مضاعف می شود
خانه پیر صفا معرفت نفس است و بس

اعظم دانش ، شراب عشق و وادي يقين
گفت على مرتضی معرفت نفس است و بس

محکمات آن كلام الله بجز این کی بود
قلب شرع مصطفی معرفت نفس است وبس

شاهدان ، هيبت ما را به خطا می نگرند
علم مشهود خدا معرفت نفس است وبس

ازکتاب (غزل عشق) اثر استاد علی اکبر خانجانی

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *