مجموعه آثار استاد علی اکبر خانجانی

معرفت نفس..

معرفت نفس

تنها علمی است که

به وجود انسان خدمت می کند

مابقی علوم همگی به اشیاء خدمت می کند

منبع:کتاب ((گزارش آخرین وضعیت بشری))

صفحه 118،اثر استاد علی اکبر خانجانی

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *