مجموعه آثار استاد علی اکبر خانجانی

معرفی کتاب مبانی عرفان عملی

معرفی کتاب مبانی عرفان عملی :

16-بسط نماز در ذکر است (نماز را برای ذکر خدا بر ای دارید و بدانید که ذکر خدا برتر است.قرآن

بسط روزه در قناعت و امساک مادام العمر است

بسط زکات در انفاق از دوست داشتنی ترین چیزهاست و انتخاب فقر با فخر!

بسط حج در جستجوی لقای ب و درک امام است.(بجای خانه خدا باید به جستجوی خود خدا بود).

بسط جهاد بر علیه ظلم همانا جهاد اکبر است که جهادی بی امان و مادام العمر بر علیه نفس خویش است

بسط امر بمعروف و نهی از منکر ،برپاداشتن دین خالص و آشکار کردن معارف و اسرار قرآن است

بسط محبت و عشق هم وحدت وجود است که دوستی با عالم و آدمیان است

و وحدت وجود قلمرو بسط کامل و کلی تمامیت تن و دل و جان و دین و دنیاست. واین بنیادی ترین راه و روش بسط رزق است.

منبع :کتاب مبانی عرفان عملی،صفحه 26،اثر استاد علی اکبر خانجانی

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *