مجموعه آثار استاد علی اکبر خانجانی

معلم

١٢ -تنها کسی که در تاریخ جهان ادعای وجود و آفرینش کرده است و ھمه صفات خدا را به خود نسبت داده است کسی به نام #علی_مرتضی است که خداوند او را در پایان تاریخ و آخرین مهلت وجودیابی، معلم و مأمور تعلیم علم وجود به طالبانش نموده است. او نخستین انسانی است که بر جایگاه خلافت توانست وجود عاریه ای را خودی کند و موجود گردد.

 پس او اینک…..

ادامه مطلب را در کتاب حدیث وجود اثر استاد علی اکبر خانجانی مطالعه کنید

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *