مجموعه آثار استاد علی اکبر خانجانی

معنای آخرالزمان خانواده:

معنای آخرالزمان در قلمرو خانواده اینست که

عمر نژادپرستی بشر به سر رسیده است

و مهلت خداوند درباره این شرک عظیم به پایان آمده است:

“آنانکه بجای خدا،مادینگی را می پرستند و پیروی می کنند مشرکانند و پیروان شیطان”قرآن

یعنی مردی که از زن فقط مادینگیش را می خواهد،بزودی مرید شیطان می شود

و این شیطان به امر الهی در این دوران دیگر مجال این شرکت را به بشر نمی دهد و زن وشوهر را از قلمرو رحمت خدا،یعنی خانواده بیرون می کند و در دوزخ صنعت و مدرنیزم به غل و زنجیر می کشد و فرزندانشان را خصم جانشان می کند و اینست آخرالزمان خانواده!

منبع :قسمتی از کتاب تمدن بچه ننه،بند122،اثر استاد علی اکبر خانجانی

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *