مجموعه آثار استاد علی اکبر خانجانی

مفاسد اخلاقی بعد از ازدواج


اکثر جوانان تا قبل از ازدواج براستی عفت و شرافت و صداقت خود را حفظ میکنند ولی پس از ازدواج بناگاه به انواع هرزگی و مفاسد اخلاقی دچار می شوند . براستی این چه رازی است . چرا ازدواج های مدرن بجای پیشگیری از مفاسد اخلاقی موجب فساد و تبهکاری میشوند ؟ این نیز یکی از پدیده های واژگون آخر الزمان است . مشاهده همین پدیده اجتماعی خود از علل گریز بسیاری از ازدواج کردن ، شده است . بخش عمده ای از زمینه های اعتیاد نیز ازدواج‌های مدرن میباشد . برخی از علل چنین پدیده‌ای را تیتر وار بر میشمریم :
-زندگی مشترک را وسیله ای برای اهداف فردی قرار دادن .
– ازدواج به عنوان یک جبر ونه نیاز آگاهانه و اختیاری .
– تلاش برای برابر سازی تصنعی حقوق زناشویی .
– فقدان ولایت مردانه به سبب بی ایمانی و لذا مسئولیت ناپذیری .
– تکبر زنانه در انکار پذیرش ولایت شوهر در امور دنیوی .
– عدم رعایت حقوق اخلاقی و موازین شرعی و عفت متقابل .
– افراط در ناز زن و ناز کشی مرد .
– دعوی بیهوده و ناحق عشق مرد به زن و تلاش برای اثبات آن .
– حضور رسانه های شهوانی در محیط خانواده .
– نگاه اقتصادی مرد به زن .
– بی غیرتی مرد نسبت به زن تحت عنوان عشق و آزادی و برابری .
– عدم معرفت درباره حق ازدواج .
درباره هریک از موارد فوق تاکنون مقالاتی ارائه شده است .
برگرفته از کتاب دائرةالمعارف عرفانی جلد یک اثر استاد علی اکبر خانجانی صفحه ۳۴

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *