مجموعه آثار استاد علی اکبر خانجانی

مومنان حقیقی کسانی هستند که چون نصیحتشان کنی سجده می کنند.

۷۰۸ این بدان که همه کسانی که در سیطره شیطان هستند چون انتقادی بسویشان آید نعره شأن به هوا می رود و کینه می کنند وانتقام می جویند ! زیرا در درستی اعمال وراهشان تردیدی ندارند واین غرور شیطان است. در حالیکه انسان اهل هدایت در هر عمل واقدامی نگران درستی عمل خویش است وچون کسی در خفا نصیحتش کند قلبا ممنون می شود. «مومنان حقیقی کسانی هستند که چون نصیحتشان کنی سجده می کنند.»قرآن
کتاب قیامت نامه اثر: استاد علی اکبر خانجانی

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *