مجموعه آثار استاد علی اکبر خانجانی

نظر کرده:

86- در حقیقت انسانی که اهل معرفت نفس و سالک الی الله است،نظر کرده خداست و زیر نظر خداست که می تواند بر خودش نظر کند و خود را بکاود و بشناسد تا به خدای خود برسد یعنی به اصل این نگاه.

و از معناست که ” هر که خود را شناخت ،خدایش را شناخت”

یعنی هر که بر خود نظر کرد ،خدایش بر او نظر کرده است و بلکه بسوی خدا نگریسته است و روی به خداست.

از کتاب عرفان چشم و گوش و زبان صفحه 12اثر استاد علی اکبر خانجانی

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *