مجموعه آثار استاد علی اکبر خانجانی

نفس امّاره

335-نفس اماره بلعنده و مسخ کننده و واژگون کننده عقل فرد است

ولذا هیچکس نمی تواند بخودی خود،با آن روبرو شود و آنرا بیابد

و بر آن احاطه یابد الا به حمایت عارفی واصل!

و اینست که مکاتب خودشناسی غربی جملگی مسلخ عقل هستند و قلمرو سلطه شیطان!

336-پس تعقل در یک کلام بعمنای خودیابی است

ونجات خود از گمشدگی در دنیا و علوم و فنون و فرهنگ واژگونسالار عصر جدید!…

منبع:کتاب در جستجوی عقل،صفحه 46اثر استاد علی اکبر خانجانی

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *