مجموعه آثار استاد علی اکبر خانجانی

نوری ساختن وجود خویش:

کلّ دین و مراتب تزکیه و تقوا و طهارت نفس

چیزی جز نارزدایی از خویشتن و نوری ساختن وجود خویش نیست.

و این یعنی شیطان زدائی از خویش و خدائی نمودن خود است.

زیرا شیطان نیز از جنس آتش ناب است و در آتش نفس آدمی جای خوش می کند

و از این درب ،آدمی را تسخیر می کند و تحت فرمان خودش می آورد

و گاه شیطان چنان آتش نفس را شعله ور میکند و تمام وجود را آتشین می کند

که روح از وجود آدمی رخت بر می بندد و آدمی تماماً شیطانی و دوزخی و ناری می شود

و روح میرود و این اِنهدام انسان است..

منبع:کتاب شبی با خدا،صفحه 11،بند14،اثر استاد علی اکبر خانجانی

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *