مجموعه آثار استاد علی اکبر خانجانی

نور ایمان

۳۳۵- پس خداوند به کسانی نور ایمان اعطا می کند که از اعمال زشت و پلیدی و شرارت بیزار و مایل به خیر و نیکی باشند. یعنی ایمان اجر خیرخواهی و درستکاری است که انسان مؤمن را بسوی قرآن و آیاتش رهنمون می شود و این اجر برتر است که به دیدار با خدا منجر می گردد.

استاد علی اکبر خانجانی
پدیده شناسی قرآنی ص ۷۲

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *