مجموعه آثار استاد علی اکبر خانجانی

نوشتن زندگی نامه

هر کسی اگر بنشیند و به دقت کلّ زندگیش را بر روی کاغذ آورد

و به حال برسد

امکان ندارد به خدا نرسد

و خدا را در لحظه به لحظه زندگیش حاضر و ناضر نبیند.

یعنی می بیند که خدا در او زیسته است و همه اعمالش از خدا و به امر او بوده است.

یعنی مخلوق او بوده است زیرا انسان بواسطه لحظه به لحظه اعمال و رفتارش بتدریج خلق می شود

مخلوقیّت فقط امری ازلی نیست بلکه هر انسانی در عمرش مشغول خلق شدن است منتهی خودنیز شاهد خلق شدن خود است و لذا می تواند در آن دخل و تصرّف کند و لذا مسئول خویشتن است.

منبع:کتاب حکمت نوری،بند32،صفحه 16،اثر استاد علی اکبر خانجانی

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *