مجموعه آثار استاد علی اکبر خانجانی

همسر

5- اصلاً ازدواج یکی از فطری ترین اراده به ظهور در انسان است، اراده به ظهور در انسانی دیگر به نام همسر! به همین دلیل است که براستی بقول قرآن کریم همسر هر کسی عین نفس خود اوست و لذا ازدواج بمعنای ازدواج هر کسی با باطن خویش است ازدواج بین ظاهر و باطن!

از کتاب آخرالزمان خانواده (تمدن بچه ننه)اثر استاد علی اکبر خانجانی

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *