مجموعه آثار استاد علی اکبر خانجانی

هویت خنّاسی

یکی دیگر از ایده های ابلیسی عصر ما برابری زن و مرد و تلاش زنان برای مرد شدن است که از هر زنی یک هویت خنّاسی می سازد، یک جن بشر نما! و چنین زنی خود کارگاه تولید و پرورش لشکری از خنّاسان جنی و انسی است همانطور مردانی که در این قلمرو دچار جنون زن واری می شوند و از مردانگی خود منزجرند. این نوع زنان و مردان فراری از هویت جنسی خویشتن برپاکننده خانواده هائی هستند که محصولش فرزندانی است که همه خنّاسند که نه مردند و نه زن و نه خلق و خوی انسانی دارند.

تمدن مدرن در سیطره این نسل خنّاسی است که به پایان خود میرسد و منقرض میگردد همانطور که علائم این انقراض را شاهدیم.

منبع:کتاب مجموعه مقالات آخرالزمانی،صفحه 69،مقاله خناس،اثر استاد علی اکبر خانجانی

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *