مجموعه آثار استاد علی اکبر خانجانی

وظایف الهی انسان

نیازهای آدمی جز از طریق وظایفی که  خداوند تعیین فرموده ارضاء شدنی نیست

و این همان واقعه تبدیل عدم به وجود است

ودر غیراینصورت نیازها تبدیل به عذابها می شوند که عرصه تجربه نابودی هستند

تا آدمی از هراس نابودی،تن به وظایف الهی خود دهد و وجود یابد.

یعنی عذابها به مثابه غایت رحمت خدا در حق انسانهای کافر است.

پس همه عذابها حاصل گریز از وظایف الهی است

و وظایف الهی انسان وظایف وجود آفرین انسان هستند.

منبع:کتاب اخلاق عرفانی،صفحه 12،اثر استاد علی اکبر خانجانی

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *