مجموعه آثار استاد علی اکبر خانجانی

پرده های مقابل ملکوت دیده ها:

پرده های مقابل ملکوت دیده ها و هوش غیبی دارای سه نوعند:

پرده های حاصل وراثت،عادت و مالکیّت.

و کل احکام دینی و اخلاقی رسالتی جز دریدن این پرده ها را ندارند.

کافران که مبتلایان به این پرده هایند و در کوری بسر می برند،در مذهب و اخلاق پیرو سنّت پدران هستند و این وراثت است.

در زندگی روزمره هم اسیر عادات می شوند که این عادات معلول پیروی از اندیشه و اعمال و سنن نژادی و تاریخی جبران این قحطی به تملک اشیاء می پردازند و به آرزوپرستی مبتلا می شوند این به مثابه ابدی ساختن این پرده هاست که کل آینده حیات آنها را هم پیشاپیش در بر می گیرد.

و لذا آنان فقط جهان تصوّرات و اوهام خود را در واقعیّت جستجو می کنند و هرچه غیر از آن باشد را انکار و عداوت می کنند.

اینان با خلقت جدید و بدعت هستی خصومت دارند.

پس مالکیت حاصل عادت است و عادت حاصل وراثت است…..

منبع:کتاب پدیده شناسی ذهن،صفحه 20 اثر استاد علی اکبر خانجانی

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *